Aktualności

09-11-2016

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Zdjęcie Artykułu

Starosta Rycki ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Ryckim w 2017 roku”.

Powrót