EFS

Wspieranie młodzieży w wieku 18-24 lata na rynku pracy w powiecie ryckim

Zdjęcie Artykułu

Wartość projektu w zł: 440 167,35 

Kwota dofinansowania w zł: 425 841,52

Źródło dofinansowania: 1,2 SPO RZL

Lata realizacji: 2004 – 2005

Powrót