EFS

Nowy start – aktywizacja długotrwale bezrobotnych w powiecie ryckim

Zdjęcie Artykułu

Wartość projektu w zł: 295 370,12

Kwota dofinansowania w zł: 286 850,62

Źródło dofinansowania: 1.3 SPO RZL

Lata realizacji: 2004 – 2005

Powrót