EFS

Młodzi na start – aktywny start zawodowy młodzieży z powiatu ryckiego

Zdjęcie Artykułu

Wartość projektu w zł: 608 831,00

Kwota dofinansowania w zł:  438 483,00

Źródło dofinansowania: 1,2 SPO RZL

Lata realizacji: 2005 – 2006

Powrót