EFS

Powrót na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych z powiatu ryckiego

Zdjęcie Artykułu

Wartość projektu w zł: 244 473,00

Kwota dofinansowania w zł:  176 492,00

Źródło dofinansowania:  1.3 SPO RZL

Lata realizacji: 2005 – 2006

Powrót