EFS

Dobry start – lepsza przyszłość młodzieży z powiatu ryckiego

Zdjęcie Artykułu

Wartość projektu w zł: 1 076 780,00

Kwota dofinansowania w zł: 961 225,00 

Źródło dofinansowania:  1.2 SPO RZL

Lata realizacji: 2006 – 2007

Powrót