NPPDL

Remont drogi powiatowej Nr 1429L na odcinku Lendo Ruskie – droga krajowa Nr 48

Zdjęcie Artykułu

Za kwotę 1 582 079,00 w ramach Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych (dofinansowanie budżetu państwa 791 039zł, Gmina Ułęż 593 279zł)

Powrót