ZPORR

Kompleksowa przebudowa infrastruktury drogowej Ryki – Rososz – Grabów Szlachecki – I etap

Zdjęcie Artykułu

Za kwotę 3 737 571,55 zł zrealizowana w ramach ZPORR (dofi - nansowanie EFRR 1 858 175,14zł, Gmina Ryki 923 201,91 zł).

Powrót