Tutaj jesteś Aktualności Powiat Rycki podpisał umowę w ramach...

Aktualności

18-02-2015

Powiat Rycki podpisał umowę w ramach NPPDL

Zdjęcie Artykułu

17 lutego Powiat Rycki reprezentowany przez Starostę Ryckiego Stanisława Jagiełło oraz Wicestarostę Stanisława Włodarczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Jadwigi Trzcińskiej,

podpisał umowę na dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych realizacji zadania pn. „Zwiększenie dostępności obszarów wiejskich do lokalnych ośrodków gospodarczych i instytucji publicznych poprzez partnerską przebudowę dróg powiatowych bezpośrednio połączonych z drogą krajową Nr 48”.

 

Projekt przygotowany przez Powiat Rycki zajął pierwsze miejsce w województwie lubelskim wśród zadań ubiegających się o dofinansowanie z NPPDL. Przedsięwzięcie zakłada przebudowę dróg powiatowych na terenie miasta Dęblin i gminy Ryki. Na terenie gminy Ryki będzie realizowana największa część inwestycji. I tak ciąg drogowy drogi powiatowej 1436L Dęblin - Bobrowniki - Sędowice - Sarny - Ułęż będzie przebudowany na długości 4600 mb tj. od skrzyżowania z drogą krajową nr 48 w mieście Dęblin do skrzyżowania z planowaną do przebudowy drogą powiatową 1437L w centrum Bobrownik. Drugi ciąg drogowy na terenie gminy Ryki 1437L Krasnogliny - Bobrowniki - Niebrzegów - droga wojewódzka 845 zaplanowano do przebudowy od skrzyżowania z drogą krajową Nr 48 w m. Krasnogliny do przeprawy mostowej na rz. Wieprz w Bobrownikach (granicy powiatu ryckiego i puławskiego). W ramach zadania w centrum miasta Dęblin, zaplanowano przebudowę dwóch ciągów drogowych: droga 1445L ul. Stawska - ul. 1-go Maja - ul. Składowa będzie przebudowany na łącznym odcinku 2573 mb tj. od skrzyżowania (ronda) ulic: Lipowa, Stawska, Jagiellońska do  skrzyżowania z drogą krajową Nr 48 i od tego skrzyżowania do skrzyżowania ulic: Stawska, Balonna, Szpitalna, Spacerowa. Drugi ciąg drogowy 1439 L ul. Balonna - ul. Spacerowa - ul. Krasickiego będzie przebudowany na długości 2400 mb tj. od skrzyżowania ul. Stawska, Balonna, Szpitalna, Spacerowa do skrzyżowania ul. Spacerowej, Krasickiego, Ścibiora  - dotyczy odcinka ul. Spacerowej. Szacowna wartość projektu ogółem:  6.000.000,00 zł

 

W tym roku na terenie Województwa Lubelskiego pomoc finansowa w ramach NPPDL zostanie udzielona na 55 projektów drogowych, w tym 20 obejmujących drogi powiatowe i 35 obejmujących drogi gminne. Łącznie inwestycje obejmą ponad 174 kilometry dróg w województwie. Łączna suma dotacji, jaką Rada Ministrów przyznała w ramach NPPDL województwu lubelskiemu na 2015 rok to blisko 75 mln złotych.

 

Powrót