Tutaj jesteś Aktualności Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne...

Aktualności

06-05-2020

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Rykach i w Dęblinie wróciły do pracy stacjonarnej

Zdjęcie Artykułu

Informujemy, że od 04.05.2020 r. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Rykach i w Dęblinie wznowiły pracę w trybie stacjonarnym.

W placówkach w pierwszej kolejności będą realizowane działania diagnostyczne, związane z wydaniem orzeczeń i opinii (orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, orzeczenia o nauczaniu indywidualnym, opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, opinie o odroczeniu obowiązku szkolnego i inne).
 
Diagnozowanie dzieci i młodzieży będzie odbywać się w ścisłym rygorze sanitarnym. Rodzice (opiekunowie) oraz dzieci powinni być zdrowi, bez objawów chorobowych (gorączka, kaszel, katar), wyposażeni w maseczki ochronne zapewniające osłonę nosa i ust. Nie należy przychodzić do Poradni, jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji. Prosimy o zapoznanie się z procedurą diagnozowania dzieci i młodzieży obowiązującą w danej placówce. Szczegółowe informację znajdują się na stronach internetowych:
 
 
Powrót