Tutaj jesteś Aktualności Uroczysty odbiór nowo przebudowanych...

Aktualności

24-06-2020

Uroczysty odbiór nowo przebudowanych dróg powiatowych o nr 1425L oraz 1426L

Zdjęcie Artykułu

W dniu 23 czerwca 2020 r., po odbiorze technicznym, odbył się uroczysty odbiór nowo przebudowanych dróg powiatowych o nr 1425L oraz 1426L.

W uroczystym otwarciu brali udział: Pan Przemysław Czarnek- Poseł na Sejm RP, Pan Lech Sprawka –Wojewoda Lubelski, Pan Leszek Kowalczyk – Radny Lubelskiego Sejmiku Wojewódzkiego, Pan Dariusz Szczygielski – Starosta Rycki, Pan Jarosław Żaczek – Burmistrz Ryk, Pan Ryszard Piotrowski – Wójt Gminy Nowodwór, Pan Dariusz Cenkiel – Wicestarosta Rycki, Pani Grażyna Jeżewska – Członek Zarządu Powiatu Ryckiego, Pan Ryszard Bieńczyk – Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach wraz z radnymi: Panem Jerzym Antolakiem – przewodniczącym Komisji Samorządu, Komunikacji Społecznej i Spraw Komunalnych, Panią Dorotą Wesołek, Panem Ryszardem Walaskiem, Panem Józefem Kapustą. Ponadto obecni byli przedstawiciele Wykonawcy inwestycji: Pan Marcin Zieliński - Dyrektor Oddział Lublin Strabag Sp. z o.o. oraz Pan Grzegorz Kozak - Kierownik Robót, Pan Marcin Kostyra – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach, Pani Aneta Ochal – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Rykach, Pan Arkadiusz Dąbrowski – Z-ca Naczelnika Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Rykach, Pani Agnieszka Woźniak – Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gminy Ryki.
 
Po przywitaniu zebranych gości przez Starostę Ryckiego – Pana Dariusza Szczygielskiego, uroczyście przecięto biało czerwoną wstęgę symbolizującą otwarcie dróg powiatowych. W uroczystym otwarciu brali udział również przedstawiciele duchowieństwa: ks. kanonik Stanisław Chodźko – Proboszcz Parafii Najświętszego Zbawiciela w Rykach, Dziekana Dekanatu Ryckiego oraz ks. Witold Semeniuk - Proboszcz Parafii Św. Maksymiliana Kolbe w Starym Bazanowie, którzy po symbolicznym otwarciu - poświęcili nowo przebudowane odcinki dróg powiatowych o nr 1425L oraz 1426L. Następnie po poświęceniu głos zabrali zebrani goście.
 
Należy przypomnieć, że droga powiatowa Nr 1426L stanowi drogę tranzytową, łączącą Ryki, które są siedzibą powiatu ryckiego ze wschodnią częścią powiatu, oraz poprzez drogę powiatową Nr 1428L z siedzibą Gminy Nowodwór. Droga powiatowa Nr 1426L po wybudowaniu drogi ekspresowej S-17, jest istotnym ciągiem komunikacyjnym, który prowadzi do dróg serwisowych. Przecina się ona również z drogą Nr 1425L (DK48-Stary Bazanów-Brusów-Leopoldów). Ponadto droga powiatowa Nr 1426L poprzez drogę 1429L oraz drogę Nr 1361L łączy powiat rycki z powiatem łukowskim. Droga ta poprzez drogę Nr 1425L jest dla mieszkańców Oszczywilka, Brusowa, Jakubówki, Nowodworu, Borek, Zawitały, najkrótszą drogą dojazdu do węzła "Moszczanka" (Ryki Południe) wybudowanej drogi ekspresowej S17.
 
Drogą powiatową Nr 1425L mieszkańcy gminy Ryki z miejscowości Leopoldów, Oszczywilk, Brusów, Nowy Bazanów, Stary Bazanów mogą w najszybszy sposób dojechać do DK48 (Tomaszów Mazowiecki - Białobrzegi - Kozienice - Dęblin - Kock), a także do drogi ekspresowej S17, poprzez węzeł "Moszczanka" Ryki Południe. Droga ta krzyżuje się z drogą powiatową Nr 1349L przebudowaną w roku 2016 z udziałem środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019, a także drogą powiatową Nr 1426L, jak również drogą powiatową 1430L prowadzącą bezpośrednio do miejscowości Nowodwór - siedziby gminy. Droga powiatowa 1425L poprzez drogę 1349L łączy powiat rycki z powiatem łukowskim.
 
Inwestycja została wykonana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Powrót