Tutaj jesteś Aktualności Odbiór w Zespole Szkół Zawodowych Nr...

Aktualności

05-11-2020

Odbiór w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Dęblinie

Zdjęcie Artykułu

W ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, informujemy, że czynności odbioru końcowego w dniu 26 października 2020 r. o godz. 10.00.

Komisja dokonała odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania polegającego na termomodernizacji budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Dęblinie na kwotę  2.139.000,00 zł oraz za wykonanie opinii ornitologiczno-chiropterologicznej w kwocie 5.000,00 zł . 
 
 

Odbiór w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Dęblinie

Powrót