Tutaj jesteś Aktualności Odbiór końcowy budynku szkoły Zespołu...

Aktualności

20-01-2020

Odbiór końcowy budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach

Zdjęcie Artykułu

W dniu 3 stycznia 2020 r. komisja dokonała odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania polegającego na termomodernizacji budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Rykach.

W ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego w dniu 3 stycznia 2020 r. komisja dokonała odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania polegającego na termomodernizacji budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Rykach na kwotę 2.169.111,57 zł oraz za wykonanie opinii ornitologiczno-chiropterologicznej w kwocie 2.000,00 zł.
 logo

Odbiór końcowy budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach

Powrót