Tutaj jesteś Aktualności Kolejny odbiór w Zespole Szkół...

Aktualności

21-01-2020

Kolejny odbiór w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. F.Kleeberga w Dęblinie

Zdjęcie Artykułu

W dniu 10 stycznia 2020 r. komisja dokonała odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania polegającego na termomodernizacji budynku szkoły przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F.Kleeberga w Dęblinie.

W ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego w dniu 10 stycznia 2020 r. komisja dokonała odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania polegającego na termomodernizacji budynku szkoły przy Zespole Szkół Zawodowych nr1 im. gen. F.Kleeberga w Dęblinie na kwotę 3.059.470,00 zł. oraz za wykonanie opinii ornitologiczno-chiropterologicznej w kwocie 2.000,00 zł.

logo

Kolejny odbiór w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. F.Kleeberga w Dęblinie

Powrót