Tutaj jesteś Aktualności Odbiór budynku pracowni zajęć...

Aktualności

21-01-2020

Odbiór budynku pracowni zajęć praktycznych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

Zdjęcie Artykułu

W dniu 3 stycznia 2020 r. komisja dokonała odbioru końcowego prac wykonanych w budynku pracowni zajęć praktycznych przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie.

W ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego informujemy, że w dniu 3 stycznia 2020 r. komisja dokonała odbioru końcowego prac wykonanych w budynku pracowni zajęć praktycznych przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie na kwotę 2.240.802,28 zł. oraz za wykonanie opinii ornitologiczno-chiropterologicznej w kwocie 2.000,00 zł.
 
logo

Odbiór budynku pracowni zajęć praktycznych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie

Powrót