Tutaj jesteś Aktualności Inauguracyjne posiedzenie Powiatowej...

Aktualności

24-01-2020

Inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Zdjęcie Artykułu

W środę 22 stycznia 2020 r. w Starostwie Powiatowym z udziałem starosty Dariusza Szczygielskiego odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych nowej kadencji. Podczas posiedzenia starosta wręczył nowym członkom rady akty powołania do pracy w Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych oraz pożegnał uroczyście przedstawicieli rady, która zakończyła dotychczasową działalność kadencyjną. Nowa rada liczy pięciu członków, a jej kadencja trwa 4 lata.

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych rozpoczęto od podziękowań za owocną współpracę i dotychczasową pracę na rzecz osób niepełnosprawnych członkom rady kadencji 2016-2020.

W imieniu Samorządu Powiatu Ryckiego oraz swoim własnym bardzo serdecznie dziękuję Państwu za współpracę oraz pełną zaangażowania pracę społeczną na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz kreowania ich pozytywnego wizerunku wśród społeczności lokalnej – mówił starosta Dariusz Szczygielski życząc wszystkim dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Obecna na posiedzeniu dyrektor PCPR w Rykach Teresa Flak także podziękowała odchodzącej radzie za głos doradczy i czynny udział w komisjach, które opiniowały podział środków PFRON oraz wyraziła nadzieję, że współpraca z nową radą będzie równie owocna.
Następnie starosta wręczył akty powołania nowym członkom rady. W skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych kadencji na lata 2020-2025 weszli przedstawiciele zgłoszeni przez działające na terenie powiatu organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządowe. Rada liczy 5 osób. Są to: Monika KOŚMIŃSKA - przedstawicielka Miasta Dęblin, Michał PAPROTA - przedstawiciel Gminu Ułęż, Andrzej LEWCZYK - przedstawiciel Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Wykluczonych Społecznie „BYĆ”, Sebastian SKÓRA - przedstawiciel Dęblińskiego Integracyjnego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „DISON” w Dęblinie, Barbara BACA - przedstawicielka Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rykach.
 
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym przy Staroście Ryckim.
 
Powrót