Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Powiatu Zaproszenie na XXIV Sesję Rady...

Sesje Rady Powiatu

17-01-2020

Zaproszenie na XXIV Sesję Rady Powiatu w Rykach

Zdjęcie Artykułu

Zapraszam na XXIV Sesję Rady Powiatu w Rykach. Sesja odbędzie się w dniu 22 stycznia 2020 r. /środa/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXII Sesji Rady Powiatu oraz XXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu
  w okresie od ostatniej sesji.
 5. Informacja nt. bieżącego funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Rykach.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  2. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 r.,
  3. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie,
  4. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dęblinie w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie,
  5. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 754/2 o pow. 0,0256 ha, położonej w obrębie 0018 – Rzyczyna, gmina Kłoczew stanowiącej własność Powiatu Ryckiego na rzecz małżeństwa Urszuli i Jerzego Pioterczaków oraz Jerzego Pioterczaka, na cel powiększenia działki sąsiedniej,
  6. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością pozostającą we władaniu Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie.
 7. Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady Powiatu w Rykach za 2019 r.
 8. Przedstawienie sprawozdań:
  1. z pracy komisji stałych Rady Powiatu w Rykach za 2019 r.,
  2. z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rykach za 2019 r.
 9. Przyjęcie planów pracy na rok 2020:
  1. ramowego planu pracy Rady Powiatu,
  2. planów pracy komisji stałych Rady Powiatu,
  3. planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Piotr Łysoń
Powrót