Tutaj jesteś Aktualności Sesje Rady Powiatu Zaproszenie na XXV Sesję Rady Powiatu...

Sesje Rady Powiatu

14-02-2020

Zaproszenie na XXV Sesję Rady Powiatu w Rykach

Zdjęcie Artykułu

Zapraszam na XXV Sesję Rady Powiatu w Rykach. Sesja odbędzie się w dniu 19 lutego 2020 r. /środa/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu
  w okresie od ostatniej sesji.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  2. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 r.,
  3. w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Rykach w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach,
  4. w sprawie utworzenia Technikum Nr 1 w Rykach w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach,
  5. w sprawie utworzenia Technikum Nr 2 w Rykach w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach,
  6. w sprawie utworzenia Technikum Nr 1 w Dęblinie w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie,
  7. w sprawie utworzenia Technikum Nr 2 w Dęblinie w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie,
  8. w sprawie zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki z Technikum Mechanicznego w Rykach do Technikum Nr 1 w Rykach w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach,
  9. w sprawie zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodzie technik informatyk z Technikum Informatycznego w Rykach do Technikum Nr 1 w Rykach w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach,
  10. w sprawie zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach: technik budownictwa, technik inżynierii sanitarnej, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z Technikum Budowlanego w Rykach do Technikum Nr 2 w Rykach w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach,
  11. w sprawie zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec z Technikum Ekonomicznego w Rykach do Technikum Nr 2 w Rykach w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach,
  12. w sprawie zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu z Technikum Architektury Krajobrazu w Dęblinie do Technikum Nr 1 w Dęblinie w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie,
  13. w sprawie zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodzie technik elektryk z Technikum Elektrycznego w Dęblinie do Technikum Nr 1 w Dęblinie w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie,
  14. w sprawie zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodzie technik informatyk z Technikum Informatycznego w Dęblinie do Technikum Nr 1 w Dęblinie w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie,
  15. w sprawie zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach: technik mechanik, technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych, technik budownictwa kolejowego, technik mechanik lotniczy, technik lotniskowych służb operacyjnych z Technikum Mechanicznego w Dęblinie do Technikum Nr 1 w Dęblinie w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie,
  16. w sprawie zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik organizacji reklamy, technik reklamy z Technikum Ekonomicznego w Dęblinie do Technikum Nr 2 w Dęblinie w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie,
  17. w sprawie zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych z Technikum Gastronomicznego w Dęblinie do Technikum Nr 2 w Dęblinie w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie,
  18. w sprawie zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodzie technik handlowiec z Technikum Handlowego w Dęblinie do Technikum Nr 2 w Dęblinie w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie,
  19. w sprawie zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa z Technikum Hotelarstwa w Dęblinie do Technikum Nr 2 w Dęblinie w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie,
  20. w sprawie zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodzie technik agrobiznesu z Technikum Agrobiznesu w Sobieszynie do Technikum Rolniczego w Sobieszynie w Zespole Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie,
  21. w sprawie zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu z Technikum Architektury Krajobrazu w Sobieszynie do Technikum Rolniczego w Sobieszynie w Zespole Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie,
  22. w sprawie złożenia do Ministerstwa Obrony Narodowej wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie w roku szkolnym 2020/2021,
  23. zmieniającego uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rycki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie sesji.
 
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Piotr Łysoń
 
Powrót