Tutaj jesteś Gospodarka Projekty Projekty z dofinansowaniem ze środków... Dostosowanie edukacji zawodowej do...

Projekty z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych – w trakcie realizacji

Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy

Zdjęcie Artykułu

Projekt pn. „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018r. do 30.09.2020r.

Budżet projektu:

Całkowita wartość projektu: 8 270 724,69 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 7 030 115,98 zł

Dotacja celowa z budżetu krajowego: 410 608,71 zł

Wkład własny Powiatu Ryckiego: 830 000,00 zł

 

Cel główny projektu to wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych 722 uczniów i 60 nauczycieli z 8 ośmiu szkół zawodowych w powiecie ryckim, co przyczyni się do wzrostu szans na zatrudnienie uczniów.

Cele szczegółowe projektu to:

 • zwiększenie współpracy 8 szkół z pracodawcami,
 • podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 722 uczniów,
 • umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych 60 nauczycieli przedmiotów zawodowych,
 • poprawa warunków nauczania w 8 szkołach poprzez wyposażenie 32 pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

Rezultatem projektu będą:

 • uczniowie odpowiednio przygotowani do wejścia na rynek pracy, posiadający wiedzę o nowoczesnych technikach i technologiach w swoim zawodzie, posiadający uzupełniającą wiedzę i umiejętności zawodowe, dodatkowe uprawnienia zawodowe, doświadcz zawodowe u pracodawców,
 • nauczyciele zawodu posiadający doświadczenie zawodowe, zaktualizowaną wiedzę i nowoczesne wyposażenie pracowni zawodowych.

Szkoły objęte projektem:

 1. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach:
  1. Technikum Mechaniczne;
 2. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach:
  1. Technikum Budowlane,
  2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa;
 3. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie:
  1. Technikum Mechaniczne,
  2. Technikum informatyczne;
 4. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie:
  1. Technikum Ekonomiczne,
  2. Technikum Gastronomiczne,
  3. Technikum Hotelarskie.

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami, plik: Rozszerzenie: zip, Rozmiar: [19.51 MB]

 

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Rykach Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Rykach

Logotypy

 

 

 

Informacja o ogłoszonych postępowaniach w ramach realizacji projektu

Informujemy, że w ramach realizacji projektu pn. „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, zostały ogłoszone postępowania przetargowe na wybór wykonawców na realizację następujących zadań:

 

Studia podyplomowe dla nauczycieli Powiatu Ryckiego: http://spryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&p1=szczegoly&p2=57574

Zapewnienie wyżywienia dla uczestników staży zawodowych w ramach projektu „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy”: http://spryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&p1=szczegoly&p2=57434

Dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla uczniów i nauczycieli biorących udział w stażach i praktykach zawodowych w ramach projektu „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy”: http://spryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&p1=szczegoly&p2=57412

Zapewnienie bazy noclegowej dla uczestników staży zawodowych w ramach projektu „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy”: http://spryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&p1=szczegoly&p2=57143

Kurs operatorów koparko - ładowarki dla uczniów Technikum Mechanicznego w Zespole Szkół Zawodowych Nr1 im. Władysława Korżyka w Rykach: http://spryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&p1=szczegoly&p2=56845

Kurs prawa jazdy w zakresie kategorii C z kwalifikacją wstępną dla uczniów Technikum Mechanicznego w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach: http://spryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&p1=szczegoly&p2=56844

 

Logotypy

 

 

Odzież ochronna i robocza dla uczestników staży i praktyk zawodowych

W ramach realizacji projektu pn. „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy” została zakupiona odzież ochronna i robocza dla uczestników staży i praktyk zawodowych. Wykonawcami zadania wyłonionymi w ramach przetargu nieograniczonego są: Zakład Pracy Inwalidów Niewidomych Marian Jemioł i Jerzy Majewski Sp. j. z siedzibą w Pionkach oraz P.P.H. Marle Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze.

Uczniowie w lipcu i sierpniu 2018r. będą odbywali staże i praktyki w następujących zawodach: mechanik lotniczy, informatyk, ekonomista, technik budownictwa i robót wykończeniowych, technik żywienia i usług gastronomicznych

 

 

Odzież ochronna i robocza dla uczestników staży i praktyk zawodowych

 

W Ryckim „Mechaniku” kształcą kierowców zawodowych

W dniu 21 stycznia 2019 r. w Ośrodku Szkolenia Kierowców „KAMILA” rozpoczęła się druga edycja kursu prawa jazdy w zakresie kategorii C z kwalifikacją wstępną dla uczniów Technikum Mechanicznego w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach. Kurs realizowany jest w ramach projektu „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Grupa dziesięciu uczniów, wyłonionych w wyniku rekrutacji rozpoczęła szkolenie teoretyczne i praktyczne przygotowujące ich do zdobycia dodatkowych uprawnień i kwalifikacji zawodowych poszukiwanych dziś na rynku pracy. Obecny kurs jest kolejnym etapem na ścieżce rozwoju zawodowego uczniów Technikum Mechanicznego. W ramach realizacji projektu zaplanowane są jeszcze dwie edycje powyższej formy wsparcia: jesienią bieżącego roku i wiosną 2020 r.

W Ryckim „Mechaniku” kształcą kierowców zawodowych

Powrót