Tutaj jesteś Kultura i oświata Szkoła „u Kickiego” w elitarnej...

Aktualności - Kultura i oświata

04-05-2020

Szkoła „u Kickiego” w elitarnej grupie Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych

Zdjęcie Artykułu

Minister Obrony Narodowej zatwierdził wykaz szkół zakwalifikowanych do IV Edycji Programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” oraz kontynuujących udział w III Edycji Programu.

Wśród 119 szkół jest Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie.
 
Zakwalifikowane do projektu placówki edukacyjne uczestniczą w realizacji jednolitego, kompleksowego i przede wszystkim spójnego z wymogami wojskowymi programu nauczania, którego efektem są realne korzyści płynące zarówno dla społeczeństwa, uczniów jak również szkoły.
 
Absolwenci szkół biorący udział w projekcie mogą liczyć na:
  • odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;

  • preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;

  • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach - dodatkowe punkty rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych;

  • stałe konsultacje (już w toku realizacji projektu) przedstawicieli wojskowych komend uzupełnień w zakresie przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej dwa lata temu wprowadziło i nadal kontynuuje system dodatkowych korzyści dla uczniów i szkół w postaci: dofinansowania zakupu umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia (w formie dotacji celowych dla organów prowadzących szkoły); wystawienia zaświadczenia potwierdzającego realizację programu nauczania EW w CWKM wraz z informacją o ocenie końcowej i zakresie zrealizowanego materiału; wpisu na świadectwie ukończenia szkoły przedmiotu nauczania EW jako przedmiotu uzupełniającego (wraz z oceną końcową).
 
Warto podkreślić, że w tym roku po zdaniu egzaminów teoretycznego i praktycznego przeprowadzonego w CSIL w Dęblinie, 32 osobowa grupa absolwentów otrzymała Certyfikaty MON.
 
Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego aplikuje również do kolejnego programu MON, w ramach którego na terenie całej Polski zostanie utworzonych ok. 100 Oddziałów Przygotowania Wojskowego.. Stosowny wniosek do ministerstwa obrony złożył Starosta Rycki- Dariusz Szczygielski. Realizację programów koordynuje z ramienia MON Biuro ds. Realizacji Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej.
 
Szkoła w Sobieszynie-Brzozowej dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Rykach, już od ponad 10 lat kształci uczniów, którzy swoją życiową drogę chcą związać z mundurem.
 
Certyfikat MON
Powrót