Tutaj jesteś Powiat Zarząd Powiatu III Kadencja Rady Powiatu w Rykach...

III Kadencja Rady Powiatu w Rykach (lata 2006-2010)

Przewodniczącą Rady Powiatu III kadencji była Silvetta Barbara Szczepaniak.

Wiceprzewodniczącymi: Renata Makuch i Marian Łukasik.

Rada Powiatu w listopadzie 2006 r. wybrała Leszka Filipka na stanowisko starosty ryckiego. Wicestarostą został Krzysztof Uznański.
Do Zarządu Powiatu obok starosty i wicestarosty wybrani zostali: Mariusz Dziliński, Grażyna Jeżewska i Dariusz Szczygielski.

Zarząd Powiatu podczas 214 posiedzeń podjął 715 uchwał.
Rada Powiatu w Rykach III kadencji liczyła 19 radnych:

 • Beczek Zygmunt
 • Bytniewski Roman Dariusz
 • Cybula Kazimierz
 • Dziliński Mariusz
 • Filipek Leszek
 • Jakubik Waldemar
 • Jeżewska Grażyna
 • Kamola Wiesława
 • Łukasik Marian
 • Makuch Renata Elżbieta
 • Sadura Jadwiga Anna
 • Miłosz Stanisław Waldemar
 • Pośpiech Tomasz
 • Stańczak Andrzej
 • Szczepaniak Silvetta Barbara
 • Szczygielski Dariusz Paweł
 • Uznański Krzysztof
 • Wąsik Andrzej Jacek
 • Matysek Czesław

W trakcie III kadencji w składzie Rady Powiatu nastąpiły zmiany:

 • W związku z wygaśnięciem mandatu Stanisława Włodarczyka w skład Rady wszedł Czesław Matysek.
 • W związku z wygaśnięciem mandatu Grażyny Maziarek w skład rady weszła Jadwiga Sadura.
Rada Powiatu podczas 67 sesji podjęła 286 uchwał.