Tutaj jesteś Turystyka Pomniki Przyrody

Obiekty i miejsca pamięci narodowej

MIASTO DĘBLIN

 • Cmentarz Wojenny „Balonna”: pojedyncze mogiły żołnierzy poległych w latach 1919-1937, Pomnik - Szlak Bojowy 15 Pułku Piechoty „Wilków” 1939 r. Płyta Pamiątkowa ku czci Marszałka J. Piłsudskiego, płyta upamiętniająca żołnierzy bolszewickich zmarłych w latach 1919-1921, płyta upamiętniająca lotników polskich poległych w latach 1927-1939, płyta upamiętniająca poległych lotników czechosłowackich.
 • Cmentarz Parafialny ul. Kocka: mogiła zbiorowa żołnierzy AK.
 • Cmentarz Komunalny ul. 15 P.P. „Wilków”: zbiorowe mogiły żołnierzy włoskich i radzieckich, zbiorowa mogiła żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego, którzy polegli podczas forsowania Wisły w 1944 r. (mogiła utworzona w 1991 r.), pomnik poświęcony pomordowanym w latach 1939-1945, tablica upamiętniająca zesłańców Sybiru (data utworzenia 2009 r.).
 • Twierdza Dęblin: pomnik upamiętniający martyrologię jeńców radzieckich w latach 1941-1944 w Stalagu 307, tablica tzw. „włoska” poświęcona jeńcom włoskim pomordowanym w Stalagu 307, tablica pamiątkowa Romualda Traugutta, pomnik poświęcony poległym żołnierzom 15 Pułku Piechoty „Wilków”  - ul. Podchorążych.
 • Miejski Dom Kultury nad Wisłą ul. 15 P.P. „Wilków”: płyta upamiętniająca poległych żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego w walkach o przyczółek dębliński.
 • Plac Bohaterów Szkoły Orląt, Brama WSOSP: Pomnik Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt, tablica - Votum Lotników - oddział kształcenia WSOSP.
 • Wojskowe Zakłady Lotnicze w Dęblinie: pomnik w hołdzie pogrzebanym żołnierzom poległym w I wojnie światowej i lotnikom poległym w katastrofach lotniczych w latach 1912-1946.
 • Kościół p.w. św. Piusa V Papieża - ul. 1-go Maja: kaplica ku czci poległych lotników polskich w latach 1912-1946.
 • Budynek Urzędu Miasta, skwer przy ul. Piłsudskiego i ul. Niepodległości: płyta pamiątkowa ku czci Marszałka J. Piłsudskiego, tablica pamiątkowa ku czci Wojciecha Leśko PS. „Kostka”, tablica ku czci Augusta Hipolita Sochackiego, honorowego obywatela Gminy Irena i Miasta Dęblin z 2005, tablica pamiątkowa ku czci Ireny Haase.
 • Okolice Dworca PKP: obelisk poświęcony pomordowanym, poległym kolejarzom, tablica poświęcona pomordowanym nieznanym podróżnym, pomnik ku czci kolejarzy poległych i pomordowanych w latach 1939-1945 przez nazistów (z 1989 r.).
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Dęblinie - ul. 1-go Maja 3: tablica ku czci nauczycieli: Edwarda Ślusarza, Antoniego Osiaka, Michała Kwiecińskiego oraz Janiny Tyszkiewicz nauczycielki i komendanta Żeńskiego Hufca Harcerek w Irenie - Dęblin, którzy oddali swe życie ojczyźnie w walce z okupantem niemieckim.

 

GMINA KŁOCZEW

 • Kaplica przydrożna z 1918 r. w Kłoczewie.
 • Pomnik „SKRZYDŁO” w Starym Zadybiu.

 

            GMINA NOWODWÓR

 • Pomnik ku czci pomordowanej ludności cywilnej w czasie II wojny światowej w dniu 05.02.1943 r. w Lendzie Wielkim.

 

GMINA RYKI

 • Pomnik poświęcony pamięci poległym i pomordowanym w latach 1939-1947 - Bobrowniki błonia nad Wieprzem.
 • Pomnik ku czci Józefa Piłsudskiego - Bobrowniki teren szkoły.
 • Pomnik poświęcony poległym w walce i pomordowanym AK WiN 1939-1956 - Ryki skwer przy ul. Warszawskiej przed stadionem sportowym (naprzeciw dworca PKS).
 • Krzyż upamiętniający miejsce stracenia czterech żołnierzy AK w latach 1944-1956 - Ryki stadion sportowy ul. Warszawska.

 

GMINA STĘŻYCA

 • Pomnik Poległych w czasie II wojny światowej - ul. Królewska w Stężycy.
 • Pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej - ul. Podwale w Stężycy.

 

GMINA UŁĘŻ

 • Pomnik upamiętniający śmieć 2 lotników w dn. 09.09.1939 r. - porucznika Zbigniewa Dobrzańskiego i kaprala Kazimierza Deca - w Ułężu.
 • Pomnik upamiętniający ofiary romskiego holocaustu w Ułężu.