Tutaj jesteś Urząd Jednostki organizacyjne Służba zdrowia

Placówki służby zdrowia na terenie powiatu ryckiego

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rykach
 • PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA - 15 podmiotów, w tym dwie indywidualne praktyki pielęgniarki rodzinnej
 • AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA – 7 podmiotów
 • LECZENICTWO SZPITALNE – 2 podmioty - AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Rykach oraz 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Dęblinie
 • OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ – 6 podmiotów
 • REHABILITACJA LECZNICZA – 4 podmioty
 • LECZENIE STOMATOLOGICZNE, w ramach umowy z NFZ – 12 podmiotów
 • ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE- 4 podmioty
 • ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI ORAZ ŚRODKAMI POMOCNICZYMI – 3 podmioty
 • HOSPICJUM DOMOWE – 1 podmiot
 • PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE – 4 podmioty
 • RATOWNICTWO MEDYCZNE - podstawowe i specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego

Apteki

Na ternie powiatu ryckiego funkcjonuje 27 aptek ogólnodostępnych oraz 2 punkty apteczne. Rozkład godzin pracy aptek dostosowany jest do potrzeb mieszkańców powiatu, również w porze nocnej zgodnie z ustalonymi przez Radę Powiatu harmonogramami dyżurów odrębnie dla Ryk i Dęblina. Sieć aptek na terenie powiatu przedstawia się następująco: