Najnowsze aktualności Drukuj Zapisz

Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia pragniemy przekazać Państwu wyrazy uznania i wdzięczności za pracę i zaangażowanie w profesjonalne wspieranie osób, które napotykają...

Czytaj dalej...

W dniu 25 stycznia 2021 r., odbył się odbiór robót budowlanych polegających na „Dostosowaniu budynku Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie do wymogów ppoż.”, zrealizowanych zgodnie z umową Nr...

Czytaj dalej...

„Lubelska kuźnia talentów” to program skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych,...

Czytaj dalej...

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) zwołuję XLI Sesję Rady Powiatu w Rykach. Sesja odbędzie się w dniu 29 stycznia...

Czytaj dalej...