Kontakt

Starostwo Powiatowe w Rykach
ul. Wyczółkowskiego 10 a
08-500 Ryki

TELEFON 81 86-57-450

FAX 81 86-51-966


e-mail: starostwo@ryki.powiat.pl
 

Administratorem danych jest Powiat Rycki (adres: ul. Wyczółkowskiego 10 a, 08-500 Ryki, tel. kontaktowy: tel. 81 865 74 50) reprezentowany przez Starostę Ryckiego . Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres e-mail - inspektor@cbi24.pl
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

To pole jest wymagane Podaj poprawny adres e-mail
Podaj poprawny numer telefonu
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane

Łączysz się z adresu: 44.210.83.132
Wyślij