Domy Pomocy Społecznej

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Dom pomocy społecznej im. Siostry h. Drozdowskiej w Leopoldowie Drukuj Zapisz

Zdjęcie budynkuDom Pomocy Społecznej w Leopoldowie jest placówką przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Dom został powołany Zarządzeniem Wojewody Lubelskiego z 25 listopada 1992 r. W czerwcu 1998 r. przyjął imię s. Heleny Drozdowskiej ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, która była pomysłodawczynią i inicjatorką jego powstania. Pierwszym Dyrektorem placówki była Bernarda Osiak, która pełniła swoją funkcję od 1993 r. Od 17.07.1997 r. Dyrektorem DPS jest Barbara Karst.

Od 1999 r. DPS funkcjonuje w strukturach powiatu ryckiego. W 2000 r. powstał program naprawczy, którego realizacja pozwoliła w marcu 2009 r. wpisać DPS w Leopoldowie do Rejestru Domów woj. lubelskiego jako placówkę spełniającą określone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej obowiązujące standardy usług.

DPS w Leopoldowie jest Domem dla 55 osób (kobiet i mężczyzn), którym stan zdrowia, wiek lub niepełnosprawność nie pozwalają samodzielnie funkcjonować w środowisku. Główne schorzenia, które posiadają mieszkańcy DPS to stany powylewowe, stany po udarach mózgu, zespoły otępienne, choroba Alzheimera, nadciśnienie, cukrzyca. Mieszkańcy to osoby leżące, poruszające się na wózkach inwalidzkich, przy pomocy lasek, kul i balkoników, jak również osoby w miarę sprawne ruchowo, które poruszają się samodzielnie. Wszyscy mieszkańcy to osoby wymagające stałej opieki medycznej i fachowej pielęgnacji. Przedział wiekowy mieszkańców to: 48-95 lat.

Najważniejsze usługi, jakie DPS świadczy swym podopiecznym to: profesjonalna 24-godzinna opieka pielęgniarska oraz stały kontakt z lekarzem, zaspokojenie na jak najlepszym poziomie potrzeb bytowych, rehabilitacja w zakresie fizykoterapii i kinezyterapii oraz rehabilitacja przyłóżkowa, zajęcia w ramach terapii zajęciowej (indywidualnej i grupowej), imprezy okolicznościowe i kulturalne, zapewnienie stałej łączności z rodziną i środowiskiem lokalnym, opieka duszpasterska.

3-kondygnacyjny budynek DPS nie posiada barier architektonicznych. Do dyspozycji mieszkańców są następujące pomieszczenia: świetlica, jadalnia, sala do terapii, sala rehabilitacyjna, gabinet zabiegowo-pielęgniarski oraz 2-osobowe pokoje mieszkalne. Dom dysponuje własną, nowocześnie wyposażoną kuchnią, która zapewnia całodzienne wyżywienie oraz pralnią świadczącą mieszkańcom usługi pralnicze.

Mieszkańcy DPS uczestniczą w różnych imprezach oraz uroczystościach organizowanych w DPS oraz biorą udział w wyjazdach do zaprzyjaźnionych DPS -ów, a także w turniejach i konkursach. Wytwory ich pracy były pokazywane na wystawach prezentujących ich dokonania artystyczne. W 2013 r. DPS obchodził Jubileusz 20-lecia swego istnienia.

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH „NIEZAPOMINAJKA” PRZY DPS W LEOPOLDOWIE

Głównym celem pracy Stowarzyszenia jest praca w zakresie tworzenia i rozwijania różnych form zorganizowanej pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym m. in.

  • Opracowywanie nowatorskich programów wspierania osób potrzebujących pomocy,
  • organizacja i prowadzenie aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych,
  • zapobieganie społecznemu wykluczeniu i marginalizacji osób niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania,
  • reprezentacja interesów osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku.

Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe na realizację swoich zadań z różnych źródeł, m.in. przystępując do otwartych konkursów ogłaszanych przez ROPS, Wydz. Polityki Społ. LUW, MPiPS, PFRON i inne. 

Współpracujemy z instytucjami i innymi organizacjami świadczącymi pracę na rzecz osób potrzebujących wsparcia i pomocy. Stowarzyszenie „NIEZAPOMINAJKA” posiada status organizacji pożytku publicznego.

Powrót