Informacje o zasadach korzystania z ePUAP

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Informacje o zasadach korzystania z ePUAP Drukuj Zapisz

W celu przesłania pisma do Starostwa Powiatowego w Rykach można skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej starostwa umieszczonej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Adres skrytki to  /SPRyki/skrytka.

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.
 
W celu skorzystania należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl. Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej Starostwa Powiatowego w Rykach.
 
Na podany adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP mogą przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru "Pismo ogólne do podmiotu publicznego" (ścieżka dostępu: Strona główna > Lista spraw > Alfabetyczna lista spraw - należy wybrać usługę "Pismo ogólne do podmiotu publicznego"). Za pomocą tego formularza można załatwić wiele spraw należących do kompetencji Starostwa.
 
Pismo można podpisać korzystając z profilu zaufanego ePUAP. Punkty potwierdzania profilu zaufanego znajdują się m.in. w Urzędzie Skarbowym w Rykach, Urzędzie Gminy w Ułężu oraz Urzędzie Gminy w Stężycy.
Logotypy Powiat Rycki Powiat Puławski Gmina Wilków Gmina Stężyca Gmina Ułęż Projekt "Rozwój elektronicznych usług publicznych powiecie ryckimi puławskim oraz w gminach Wilków, Stężyca i Ułęż" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitatł Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. POWIAT RYCKI POWIAT PUŁAWSKI GMINA WILKÓW GMINA STĘŻYCA GMINA UŁĘŻ LIDER PARTNER PARTNER PARTNER PARTNER
Powrót