Urząd

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Urząd Drukuj Zapisz

Dane teleadresowe

ADRES

ul. Leona Wyczółkowskiego 10a,
08-500 Ryki

Powiat: Rycki

TELEFON 81 86-57-450

FAX 81 86-51-966

STRONA INTERNETOWAhttp://www.ryki.powiat.pl/

REGON: 431029205

NIP: 716-22-72-057

 

Informacja o rachunkach bankowych Powiatu:

Subkonto dochodów budżetu powiatu: 75 8724 0005 2001 0005 6515 0004

 • opłaty z tytułu rejestracji pojazdów (karta pojazdu, dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, nalepka kontrolna, nalepka legalizacyjna),
 • opłaty za wydanie prawa jazdy,
 • opłaty za licencje na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób i rzeczy,
 • opłaty za zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,
 • wpłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób lub rzeczy,
 • opłaty za wydanie kart wędkarskich,
 • opłaty za Dzienniki Budowy,
 • opłaty za nabycie nieruchomości,
 • opłaty za wyrysy i wypisy,
 • opłaty za wypisy z rejestru gruntu,
 • opłata za mapy ewidencyjne,
 • opłata za mapy zasadnicze,
 • opłata za wgląd do dokumentacji geodezyjnej,
 • opłaty za czynsz i media,
 • opłaty za sporządzenie kserokopii.

Istnieje możliwość dokonania płatności bezgotówkowych za pośrednictwem terminala płatniczego znajdującego się w punkcie kasowym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rykach.

 

UWAGAOpłatę skarbową należy uiszczać na konto Urzędu Miejskiego w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29 numer rachunku: 76 8724 0005 2001 0000 4952 0005

 

Subkonto dochodów Skarbu Państwa: 05 8724 0005 2001 0005 6515 0003

 • opłaty za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 • opłata za najem i dzierżawę składników, majątkowych Skarbu Państwa,
 • opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • wpływ ze sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa.

 

Rachunek sum depozytowych: 32 8724 0005 2001 0005 6515 0002

 • wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 • dzierżawa obwodów łowieckich.
Powrót