Tutaj jesteś Aktualności Przebudowa dróg powiatowych o nr...

Aktualności

24-06-2020

Przebudowa dróg powiatowych o nr 1425L i 1426L

Zdjęcie Artykułu

W dniu 10 czerwca 2020 r. Wykonawca inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych o nr 1425L i 1426L” – tj. firma Strabag Sp. z o.o., zgłosił gotowość robót budowlanych do odbioru końcowego.

Dnia 22 czerwca 2020 r., odbył się odbiór końcowy robót budowlanych realizowanych na terenie Gminy Ryki oraz Gminy Nowodwór w ramach zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1426L i drogi powiatowej nr 1425L na długości około 12,326 km.
 
W ramach zadania przebudowano drogę powiatową Nr 1426L od km 1+564 do km 6+868 - teren gminy Ryki (z wyłączeniem odcinka od km 2+682,90 do km 2+726,11 - tereny zamknięte) - tj. na odcinku 5260,79 mb. Szerokość drogi zwiększono do normatywnych 6m, pobocza obustronnie ulepszono kruszywem, przebudowano dwa skrzyżowania w km około 3+300; 6+449. Wykonano również oznakowanie poziome a istniejące oznakowanie pionowe zostało wymienione na nowe.
 
Na odcinku drogi powiatowej Nr 1426L od km 6+868 do km 10+000 - teren gminy Nowodwór - 3132 mb szerokość jezdni również zwiększono do normatywnych 6m, pobocza obustronnie ulepszono kruszywem, przebudowano skrzyżowanie w km około 9+300. Wykonano również oznakowanie poziome a istniejące oznakowanie pionowe zostało wymienione na nowe.
 
Droga powiatowa Nr 1425L od km 0+014,16 do km 3+947,00 - teren gminy Ryki - 3932,84 mb - szerokość zwiększono do 6 m, pobocza obustronnie ulepszono kruszywem, przebudowano trzy skrzyżowania w km około 0+963; 2+140; 2+260, wykonano nową zatokę autobusową w m. Stary Bazanów, wykonano oznakowanie poziome a istniejące oznakowanie pionowe wymieniono na nowe.
 
Zostały wyremontowane przepusty będące w fatalnym stanie technicznym.
 
Protokołem odbioru końcowego odebrano roboty budowlane na kwotę ryczałtową 7.413.831,19 zł brutto.
 
W odbiorze technicznym uczestniczyli: Wicestarosta Rycki – Pan Dariusz Cenkiel, Z-ca Burmistrza Ryk – Pan Marek Jóźwik, Wójt Gminy Nowodwór – Pan Ryszard Piotrowski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach – Pan Marcin Kostyra, Kierownik robót budowlanych - Pan Grzegorz Kozak, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Pan Wojciech Rybicki oraz Z-ca Naczelnika Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Rykach – Pan Arkadiusz Dąbrowski.

Przebudowa dróg powiatowych o nr 1425L i 1426L

Powrót