Tutaj jesteś Aktualności Zarząd Powiatu Ryckiego z absolutorium

Aktualności

25-06-2020

Zarząd Powiatu Ryckiego z absolutorium

Zdjęcie Artykułu

Miniony rok budżetowy 2019 był dobry dla powiatu. Zrealizowano inwestycje za 38.350.708,28 zł, co stanowi 39,77% wydatków budżetu.

Wskaźnik obsługi długu jest na bezpiecznym poziomie, a powiat ma zdolność kredytową. Stała kontrola poziomu dochodów i wydatków bieżących miała na celu wygospodarowanie jak najwyższej nadwyżki operacyjnej będącej podstawowym parametrem oceny bezpieczeństwa finansowego powiatu i jego zdolności kredytowej.
 
Absolutorium to zatwierdzenie wykonania budżetu powiatu za rok poprzedni. Pozytywna opinia  organu nadzoru w tej sprawie oznacza, że budżet powiatu został przez Zarząd Powiatu w 2019 roku wykonany prawidłowo. Głosowanie Radnych poprzedziła prezentacja multimedialna, którą przedstawiła skarbnik powiatu Aneta Działa. Następnie podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok ubiegły.
 
 Na 17 radnych obecnych na sesji w dniu 24 czerwca br. -wszyscy obecni radni jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2019 r.  Absolutorium zostało udzielone na wniosek Komisji Rewizyjnej, która wcześniej wyraziła pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za rok ubiegły. Pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej, którą  wydał organ nadzoru, tj. Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie odczytał jej Przewodniczący Pan Waldemar Jakubik.
 
Dziękując za udzielone absolutorium Starosta Rycki Dariusz Szczygielski złożył podziękowanie Radnym, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu oraz wszystkim pracownikom, którzy  byli zaangażowani przy realizacji budżetu, zadań inwestycyjnych oraz pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
Powrót