Tutaj jesteś Aktualności W ZS w Sobieszynie funkcjonuje...

Aktualności

04-09-2020

W ZS w Sobieszynie funkcjonuje oddział przygotowania wojskowego

Zdjęcie Artykułu

Ministerstwo Obrony Narodowej otworzyło 130 klas przygotowania wojskowego w szkołach średnich. W gronie wyróżnionych placówek oświatowych znalazł się Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie.

Od 1 września 2020 r. w Zespole Szkół w Sobieszynie funkcjonuje oddział przygotowania wojskowego. Utworzenie przez MON tego rodzaju oddziałów jest odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby zarówno społeczne jak i  Sił Zbrojnych oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. W dalszej perspektywie czasowej mają one wpłyną
 na zwiększenie liczebności Wojska Polskiego. Uczniowie tych oddziałów, zainteresowani służbą kandydacką  w  akademiach wojskowych , zawodową służbą wojskową, terytorialną służbą wojskową oraz zasileniem rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP, realizować będą, w bezpośredniej współpracy z wojskowymi  jednostkami patronackimi, program szkolenia opracowany przez Ministerstwo.
Nowoutworzone klasy otrzymają w pierwszym roku funkcjonowania dotację z MON w wysokości do 80 proc. kosztów na zakup specjalistycznego wyposażenia. Pieniądze mogą zostać przeznaczone na mundury, zakup atrap broni, noży, saperek, noszy i zestawów medycznych. MON może też dofinansować koszt dojazdu do jednostki wojskowej, o ile oddalona jest od szkoły o co najmniej 60 km. Ministerstwo zarezerwowało na pierwsze trzy lata działania programu 4,5 mln zł.
Absolwenci klas po zakończeniu nauki i złożeniu przysięgi wojskowej zostaną przeniesieni do rezerwy, będą mogli też wstąpić do wojska lub aplikować na wyższą uczelnię wojskową, a w trakcie rekrutacji otrzymają dodatkowe punkty.
Powrót