Tutaj jesteś Kultura i oświata W Dęblinie powstanie Szkoła Specjalna...

Aktualności - Kultura i oświata

06-05-2020

W Dęblinie powstanie Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Zdjęcie Artykułu

6 maja Powiat Rycki podpisał porozumienie z Miastem Dęblin w sprawie założenia i prowadzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dęblinie.

Wnioskodawcą utworzenia placówki jest Urząd Miasta Dęblin. Szkoła będzie funkcjonowała od 1 września 2020 r. z wykorzystaniem warunków materialnych i kadrowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie przy ul. Niepodległości 8.
 
Utworzenie trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnościami umożliwi kontynuowanie nauki dzieciom, które po ukończeniu szkoły podstawowej nie mogą podjąć dalszej edukacji w innym typie szkoły.
 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dęblinie dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczną oraz wyposażeniem. Zatrudnieni w Ośrodku nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje do nauczania w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy. Obecnie w powiecie ryckim nie ma takiej placówki, a młodzież opuszczająca Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dęblinie zmuszona jest podejmować naukę w szkołach w Kęble, Karczmiskach lub w Lublinie – mówi Starosta Rycki Dariusz Szczygielski - Do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci z terenu powiatu ryckiego. Zachęcam wszystkich uczniów z niepełnosprawnościami z naszego regionu do podjęcia dalszego kształcenia, przygotowującego do rozpoczęcia ścieżki zawodowej, w dęblińskiej szkole.
Powrót