Tutaj jesteś Powiat Zarząd Powiatu II Kadencja Rady Powiatu w Rykach...

II Kadencja Rady Powiatu w Rykach (lata 2002 – 2006)

W 2002 r. Przewodniczącym Rady Powiatu ponownie został Władysław Sołopa.

Funkcję wiceprzewodniczącego objęła Barbara Guba i Stanisław Szałajko.

Stanisława Jagiełło wybrano na stanowisko starosty powiatu ryckiego.

Wicestarostą został Witold Łukasiak.

Do Zarządu Powiatu obok starosty i wicestarosty, weszli: Waldemar Hojszyk, Marian Łukasik, Andrzej Wąsik.

Od kwietnia 2004 r. funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu objął Waldemar Hojszyk. Natomiast wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu byli: Witold Krawczyk i Stanisław Szałajko.

W maju 2004 r. funkcję starosty ryckiego objął Leszek Filipek, natomiast wicestarosty – Krzysztof Uznański.

W skład Zarządu Powiatu obok starosty i wicestarosty weszli: Barbara Guba, Marian Łukasik i Waldemar Gąska. Po rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Powiatu Waldemara Gąski zastąpił go Tadeusz Prządka.

Zarząd Powiatu w II kadencji odbył 232 posiedzenia i podjął 434 uchwały.

 

Rada Powiatu w Rykach II kadencji liczyła 20 radnych:

 • Cenkiel Maciej
 • Cybula Kazimierz
 • Filipek Leszek
 • Gąska Waldemar
 • Guba Barbara
 • Hojszyk Waldemar
 • Hubacz Władysław
 • Jagiełło Stanisław
 • Jakubik Waldemar
 • Krawczyk Witold
 • Łukasiak Witold
 • Łukasik Marian
 • Majewski Józef
 • Prządka Tadeusz
 • Sołopa Władysław
 • Stańczak Andrzej
 • Szałajko Stanisław
 • Uznański Krzysztof
 • Wąsik Jacek Andrzej
 • Żaczek Jarosław

Podczas II kadencji nastąpiły zmiany w składzie Rady Powiatu w Rykach:

 • W związku z wygaśnięciem mandatu Dariusza Cenkla w skład Rady wszedł Józef Majewski.
 • W związku z wygaśnięciem mandatu Jarosława Żaczka, jego miejsce w Radzie zajął Władysław Hubacz.

W II kadencji Rada odbyła 60 sesji, podejmując 316 uchwał