Tutaj jesteś Urząd Jednostki organizacyjne Szkoły ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 2 im....

Szkoły

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 2 im. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO w RYKACH

Zdjęcie Artykułu

Budowlanka” istnieje od 1963 r. Pierwsza nazwa szkoły to Szkoła Rzemiosł Budowlanych w Rykach.

Początkowa szkoła mieściła się w zabytkowym XIX-wiecznym pałacu klasycystycznym położonym w parku przy ul. Warszawskiej oraz kilku pomieszczeniach przy ul. Kościuszki, wynajętych na warsztaty szkolne od Szkoły Mechanicznej.
W roku 1980 oddano do użytku nowo wybudowany budynek szkoły oraz internat oraz ustalono nazwę: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2. W 1988 r. szkole nadano sztandar oraz imię Leona Wyczółkowskiego.

Obecnie w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach wchodzą następujące szkoły:

  • II Liceum Ogólnokształcące,
  • Technikum Budowlane,
  • Technikum Ekonomiczne,
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2,
  • Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
Szkoła posiada: 25 sal lekcyjnych dobrze wyposażonych w pomoce dydaktyczne, 3 pracownie komputerowe, świetlicę, bibliotekę ze Szkolnym Centrum Informacji, siłownię oraz dużą salę gimnastyczną. Zapleczem do nauki zawodu są bardzo dobrze wyposażone warsztaty szkolne. Obok szkoły znajduje się nowoczesne boisko wielofunkcyjne.
Powrót