Szkoły

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
GALERIA ZDJĘĆ
Ikona zdjęcia

Szkoły Drukuj Zapisz

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. KAJETANA hr. KICKIEGO w SOBIESZYNIE

Zespół szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie

 

Najstarsza szkoła rolnicza w Polsce. Powstała w 1896 roku z fundacji Kajetana hr. Kickiego. Położona na terenie zabytkowego zespołu leśno–parkowego. Rozpoznawalne logo szkoły – „S” przeplatane kłosami. Jej nazwa ulegała częstym zmianom. Placówka miała zdecydowanie charakter szkoły rolniczej.

Aktualnie jest to Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie.

Obecnie w skład Zespołu wchodzą następujące szkoły:

  • Liceum Ogólnokształcące,
  • Technikum Agrobiznesu,
  • Technikum Architektury Krajobrazu,
  • Technikum Rolnicze, Szkoła Policealna dla Dorosłych.

Od pięciu lat w klasach I i II Liceum Ogólnokształcącego realizowana jest innowacja pedagogiczna „Podstawy wiedzy o wojskowości”. Honorowy patronat nad klasami wojskowymi sprawuje Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.

Szkoła działa od 118 lat, łącząc tradycję i nowoczesne metody nauczania. Nauka odbywa się w zabytkowym budynku w dobrze wyposażonych klasopracowniach szkolnych. Szkoła dysponuje sprzętem multimedialnym, pracownią komputerową. Uczniom zamiejscowym oferuje możliwość zakwaterowania w internacie.

Autor: Powiat Rycki
Powrót