Szkoły

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Szkoły Drukuj Zapisz

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. KAJETANA hr. KICKIEGO w SOBIESZYNIE

Zespół szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie

 

Najstarsza szkoła rolnicza w Polsce. Powstała w 1896 roku z fundacji Kajetana hr. Kickiego. Położona na terenie zabytkowego zespołu leśno–parkowego. Rozpoznawalne logo szkoły – „S” przeplatane kłosami. Jej nazwa ulegała częstym zmianom. Placówka miała zdecydowanie charakter szkoły rolniczej.

Aktualnie jest to Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie.

Obecnie w skład Zespołu wchodzą następujące szkoły:

  • Liceum Ogólnokształcące,
  • Technikum Agrobiznesu,
  • Technikum Architektury Krajobrazu,
  • Technikum Rolnicze, Szkoła Policealna dla Dorosłych.

Od pięciu lat w klasach I i II Liceum Ogólnokształcącego realizowana jest innowacja pedagogiczna „Podstawy wiedzy o wojskowości”. Honorowy patronat nad klasami wojskowymi sprawuje Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.

Szkoła działa od 118 lat, łącząc tradycję i nowoczesne metody nauczania. Nauka odbywa się w zabytkowym budynku w dobrze wyposażonych klasopracowniach szkolnych. Szkoła dysponuje sprzętem multimedialnym, pracownią komputerową. Uczniom zamiejscowym oferuje możliwość zakwaterowania w internacie.

Autor: Powiat Rycki
Powrót