Szkoły

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Szkoły Drukuj Zapisz

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 1 im. gen. FRANCISZKA KLEEBERGA w DĘBLINIE

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie

Szkoła powstała w 1945 roku. Początkowo nauka odbywała się w pomieszczeniach Dęblińskiego Węzła PKP. Od roku 1951 zajęcia odbywają się we własnym budynku dydaktycznym.

W latach 60-tych zostały oddane do użytku warsztaty szkolne i internat. W roku szkolnym 1974/75 decyzją władz oświatowych powołany został Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie.

Ważnym wydarzeniem w historii szkoły było nadanie jej w 1986 r. imienia i przekazanie sztandaru.

Obecnie w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie wchodzą następujące szkoły:

  • II Liceum Ogólnokształcące,
  • Technikum Mechaniczne,
  • Technikum Informatyczne,
  • Technikum Elektryczne,
  • Technikum Architektury Krajobrazu,
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1.

Szkoła dysponuje: funkcjonalnie urządzonymi pracowniami przedmiotowymi wyposażonymi w nowoczesne pomoce dydaktyczne, biblioteką szkolną, pięciom a pracowniami komputerowymi, pełnowymiarową salą gimnastyczną, kortami tenisowymi i zespołem funkcjonalnych boisk sportowych, internatem i pracowniami zajęć praktycznych.

W ramach podpisanej w dniu 15 maja 2012 r. umowy współpracy polskoukraińskiej w dziedzinie oświaty od roku szkolnego 2012/2013 w szkole kształcą się uczniowie z Ukrainy

Autor: Powiat Rycki
Powrót