Szkoły

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Szkoły Drukuj Zapisz

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 2 im. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO w RYKACH

Zespół Szkół Zawodowych Nr. 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach

"Budowlanka" istnieje od 1963 r. Pierwsza nazwa szkoły to Szkoła Rzemiosł Budowlanych w Rykach.

Początkowa szkoła mieściła się w zabytkowym XIX-wiecznym pałacu klasycystycznym położonym w parku przy ul. Warszawskiej oraz kilku pomieszczeniach przy ul. Kościuszki, wynajętych na warsztaty szkolne od Szkoły Mechanicznej.
W roku 1980 oddano do użytku nowo wybudowany budynek szkoły oraz internat, oraz ustalono nazwę: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2. W 1988 r. szkole nadano sztandar oraz imię Leona Wyczółkowskiego.

Obecnie w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach wchodzą następujące szkoły:

 • II Liceum Ogólnokształcące,
 • Technikum Budowlane,
 • Technikum Ekonomiczne,
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2,
 • Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

Szkoła posiada: 25 sal lekcyjnych dobrze wyposażonych w pomoce dydaktyczne, 3 pracownie komputerowe, świetlicę, bibliotekę ze Szkolnym Centrum Informacji, siłownię oraz dużą salę gimnastyczną. Zapleczem do nauki zawodu są bardzo dobrze wyposażone warsztaty szkolne. Obok szkoły znajduje się nowoczesne boisko wielofunkcyjne.

 


DODATKOWE KWALIFIKACJE SZANSĄ NA ZAWODOWY SUKCES

Logotypy Unijne

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Rykach jest partnerem projektu pn. „Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces”, który  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, 12.4 Kształcenie zawodowe

Liderem projektu jest Syntea S.A., ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin

Partnerzy:

 1. Miasto Zamość,
 2. Powiat Zamojski / Zespół Szkół Nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie,
 3. Powiat Rycki / Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach.

 

 

Okres realizacji projektu:

01.09.2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Cel projektu:

Celem projektu jest lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Celem projektu partnerskiego jest wzrost zatrudnienia  poprzez poprawę jakości kształcenia w szkołach, w tym:

 • podniesienie kwalifikacji  nauczycieli;
 • zacieśnienie współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • rozwój kompetencji zawodowych, uzyskanie nowych uprawnień i kwalifikacji, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy;
 • zdobycie doświadczenia zawodowego przez uczniów dzięki udziałowi w wysokiej jakości stażach/praktykach u pracodawców z obszaru oddziaływania szkół, zgodnie z kierunkami kształcenia objętymi wsparciem
 • doposażenie szkoły z projektu w nowoczesny sprzęt do kształcenia zawodowego, odzwierciedlający rzeczywiste warunki pracy i uwzględniający oczekiwania pracodawcy

 

Rezultaty:

 • uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez min. 90% uczniów
 • rozwój kwalifikacji zawodowych/kompetencji przez 37 nauczycieli
 • zdobycie doświadczenia w zawodzie przez min. 404 uczniów.

 

Uczestnik szkolenia, po zdaniu egzaminu otrzyma Certyfikat VCC  wydawany z logo Europass. Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity system kształcenia i  certyfikacji kwalifikacji zawodowych.

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót