Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie Drukuj Zapisz

Nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie z wizytą w Sewilli

W dniach od 27 stycznia do 3 lutego 2024r. kolejna grupa nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie uczestniczyła w mobilności związanej z wykonaniem zadania "Job Shadowing” będącego elementem projektu 
o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000117881, współfinansowanego przez Unię Europejską, związanego z Mobilnością kadry.

Wizyta odbyła się w ADA Superior Technological Institute w Sewilli. Jej celem było poznanie stosowanego w Hiszpanii systemu edukacji, zapoznanie się z warunkami realizacji kształcenia zawodowego,  poznanie stosowanych tam metod pracy i dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie form i metod kształcenia zawodowego. Nie należy zapominać o przełamaniu bariery językowej, zwiększeniu motywacji nauczycieli do nauki języków obcych czy poznawaniu tradycji i kultury innych krajów.

Szczegółowe informacje o stosowanym w Hiszpanii systemie edukacyjnym przedstawione zostały nauczycielom na specjalnej sesji zorganizowanej przez instytucję pośredniczącą w realizacji projektu Euromind Projects S.L. Oprócz przedstawicieli naszej szkoły wzięli w niej udział nauczyciele z innych polskich i chorwackich instytucji edukacyjnych, którzy również realizowali mobilność w ramach zadania „Job Shadowing”. Ułatwiło to spontaniczną dyskusję na temat skuteczności stosowanych w różnych krajach systemów.

Kolejne dni to pobyt w ADA Superior Technological Institute. Poznanie na przykładzie tej instytucji zasad kształcenia zawodowego stosowanych w Hiszpanii, poznanie bazy dydaktycznej szkoły, wymagań stawianych kadrze dydaktycznej oraz stosowanych metod kształcenia, wśród których na pierwszy plan wybijały się metody praktyczne związane 
z samodzielnym rozwiazywaniem problemów. Ogólne informacje przedstawił dyrektor szkoły Javier Fernandez-Motez, natomiast szczegóły zaprezentował nauczyciel, będący jednocześnie opiekunem uczestników wizyty Pan Juan Bosko. Razem z nim mieli oni możliwość obserwowania zajęć edukacyjnych, co potwierdziło otrzymane wcześniej informacje o tym, że szczególny nacisk w kształceniu zawodowym kładziony jest na umiejętności praktyczne zdobywane na drodze samodzielnego rozwiązywania przez uczniów stawianych przed nimi zadań.

Podsumowaniem wizyty było spotkanie w biurze Euromind Projects S.L., gdzie odbyła się sesja pożegnalna i wręczenie certyfikatów uczestnictwa w mobilności.

Czas spędzony w Sewilli nie był jednak poświęcony jedynie rozwijaniem umiejętności zawodowych uczestników. Popołudnia uczestnicy wizyty spędzali na poznawaniu miasta. Katedra, Pałac Królewski, Złota Wieża, Plac Hiszpański czy Park Marii Luizy zrobiły na nich wielkie wrażenie. Piękna pogoda i temperatura dochodząca do 25 stopni dodatkowo  spotęgowały estetyczne doznania i… uczucie głodu, który zaspakajany był tradycyjnymi hiszpańskimi potrawami.

Pobyt w Hiszpanii pozwolił osiągnąć wszystkie założone w projekcie cele, a jego uczestnikom na długo zostanie pamięci.

Autor: Tomasz Jaśkowski, Anna Puchniak

 

Autor: Ewa Urban
Powrót