Koronawirus - Informacje

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Koronawirus Drukuj Zapisz

Rozporządzenie wprowadzające pracę zdalną w urzędach i jednostkach samorządowych

2 listopada br. (poniedziałek) w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów wprowadzające pracę zdalną w urzędach i jednostkach samorządowych, z wyjątkiem sądów i prokuratur. Rozporządzenie wchodzi w życie od 3 listopada br. (wtorek) i ma obowiązywać do 4 grudnia 2020 r.

W opublikowanym rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, znalazły się zapowiedziane przez premiera zmiany w funkcjonowaniu administracji.

W myśl rozporządzenia do 4 grudnia w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną  polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej. Przepis ten nie dotyczy jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury.

Rozporządzenie wskazuje, że do warunków świadczenia pracy stosuje się przepisy art. 3 ust. 3-8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Kierownik urzędu administracji publicznej, dyrektor generalny urzędu lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może wyłączyć z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót