Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Otwarcie ofert „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349L od km 0+616,5 do km 1+615,6 – ul. Młynarskiej w Rykach”

W dniu 26 października 2020 r., nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym dot. wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349L od km 0+616,5 do km 1+615,6 – ul. Młynarskiej w Rykach. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 5 ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Oferowany okres gwarancji na roboty budowlane
i zamontowane materiały

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

 Spis ofert

1

WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o. Łomnica 39, 08-430 Żelechów

3 522 814,14 zł

84

30 września 2021 r.

30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego

2

STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

1 987 788,89 zł

84

 

30 września 2021 r.

30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego

3

Konsorcjum firm:

  1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
    i Mostów Sp. z o.o. – Lider, Pełnomocnik, ul. Kolejowa 28,
    05-300 Mińsk Mazowiecki

  2. ALTOR Sp. z o.o. – Partner

ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

 

2 060 751,87 zł

84

 

30 września 2021 r.

30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego

4

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów

1 699 220,95 zł

84

 

30 września 2021 r.

30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego

5

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84A, 26-700 Zwoleń

1 899 374,02 zł

84

 

30 września 2021 r.

30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego

 

Otwarcia ofert dokonała Komisja w składzie: Starosta Rycki – Pan Dariusz Szczygielski, Wicestarosta Rycki – Pani Monika Kośmińska, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Rykach – Pani Aneta Ochal.

Najdroższa ofertę złożyło przedsiębiorstwo: WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o. Łomnica 39, 08-430 Żelechów w kwocie: 3 522 814,14 zł. Najniższą ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów z kwotą 1 699 220,95 zł.

Powiat Rycki jako zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz dokona wyboru Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą oraz poprawną formalnie ofertę.

Zadanie polegające na Przebudowie drogi powiatowej Nr 1349L od km 0+616,5 do km 1+615,6 – ul. Młynarskiej w Rykach, będzie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Autor: Powiat Rycki
Powrót