Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

„Odbiór w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Dęblinie”.

W ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, informujemy, że czynności odbioru końcowego w dniu 26 października 2020 r. o godz. 10.00.

 Komisja dokonała odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach zadania polegającego na termomodernizacji budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Dęblinie na kwotę 2.139.000,00 zł oraz za wykonanie opinii ornitologiczno-chiropterologicznej w kwocie 5.000,00 zł (łącznie 2 144 000 zł).
 
Zakres wykonanych robót obejmował m. in.: prace przygotowawcze i demontażowe, wymianę stolarki okiennej, docieplenie ścian elewacyjnych, wymianę instalacji oświetlenia pomieszczeń i oświetlenia awaryjnego, wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej, wykonanie prac w zakresie instalacji centralnego ogrzewania.
Autor: Powiat Rycki
Powrót