Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Obszary zagrożone ASF

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: lubartowskiego, łukowskiego, puławskiego i ryckiego.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8d i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), w związku ze stwierdzeniem
 
w dniu 26 września 2020 r. w powiecie lubartowskim ogniska choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. afrykańskiego pomoru świń u świń w miejscowości Anielówka, gmina Michów,
zarządza się, co następuje:
 
§ 1. W rozporządzeniu Nr 42 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 września 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 4656) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 1. Określa się:
 1. obszar zapowietrzony w powiecie lubartowskim o promieniu ok. 3 km wokół ognisk afrykańskiego pomoru świń w miejscowościach Jeziorzany, gmina Jeziorzany, i Anielówka, gmina Michów, obejmujący:
  1. w gminie Jeziorzany miejscowości: Drewnik, Jeziorzany, Przytoczno, Stawik, Wola Blizocka, część miejscowości Krępa, położoną na południe od drogi krajowej nr 48,
  2. w gminie Michów miejscowości: Anielówka, Chudowola, Katarzyn, Kruszyna, Meszno, Mejznerzyn, Ostrów, Węgielce;
 2. obszar zapowietrzony w powiecie lubartowskim o promieniu ok. 3 km wokół ognisk afrykańskiego pomoru świń, obejmujący:
  1. w gminie Michów miejscowości: Aleksandrówka, Elżbietów, Gawłówka, Gołąb, Gołąb – Kolonia, Młyniska, Podlodówek, Rawa, Rudno, Wypnicha,
  2. w gminie Firlej miejscowości: Nowy Antonin, Majdan Sobolewski, Sobolew, Sobolew – Kolonia,
  3.  w gminie Kamionka miejscowość Kierzkówka;
 3.  obszar zagrożony w powiatach lubartowskim, łukowskim, puławskim i ryckim o promieniu ok. 7 km poza obszar, o którym mowa w pkt 1, obejmujący:
  1. w powiecie lubartowskim w gminie Abramów miejscowości: Abramów, Ciotcza, Dębiny, Marcinów, Michałówka, Sosnówka, Wielkie, Wielkolas,
  2. w powiecie lubartowskim gminę Firlej bez obszaru zapowietrzonego,
  3.  w powiecie lubartowskim gminę Jeziorzany bez obszaru zapowietrzonego,
  4. w powiecie lubartowskim w gminie Kamionka miejscowości: Amelin, Ciemno, Kamionka (sołectwa Kamionka I, II i III), Kierzkówka – Kolonia, Rudka Gołębska, Samoklęski, Samoklęski Kolonia Druga, Samoklęski Kolonia Pierwsza, Siedliska, Stanisławów Duży, Syry,
  5. w powiecie lubartowskim w gminie Kock miejscowości: Białobrzegi, Białobrzegi Kolonia Bożniewice, Poizdów, Poizdów Kolonia, Ruska Wieś, Wygnanka, Zakalew,
  6. w powiecie lubartowskim gminę Michów bez obszarów zapowietrzonych,
  7. w gminie Lubartów miejscowości: Mieczysławka, Wola Mieczysławska, Żurawie Bagno,
  8. w powiecie łukowskim w gminie Adamów miejscowości: Budziska, Dąbrówka, Ferdynandów, Kalinowy Dół, Władysławów,
  9. w powiecie łukowskim w gminie Serokomla miejscowości: Charlejów, Ernestynów, Krzówka, Leonardów, Pieńki, Poznań, Serokomla, Wola Bukowska,
  10. w powiecie puławskim w gminie Baranów miejscowości: Baranów, Dębczyna, Gródek, Huta, Karczunek, Klin, Kozioł, Łukawica, Łukawka, Nowomichowska, Składów, Śniadówka, Wola Czołnowska, Zagóźdź,
  11. w powiecie ryckim w gminie Nowodwór miejscowości: Grabowce Dolne, Lendo Wielkie, Przestrzeń,
  12.  w powiecie ryckim w gminie Ułęż miejscowości: Lendo Ruskie, Podlodów, Podlodówka, Sobieszyn, Stara Wólka.”.
§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu
oraz przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w urzędach gmin i miejscowościach (sołectwach) na
obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.
Wojewoda Lubelski
Lech Sprawka
Autor: Powiat Rycki
Powrót