Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
GALERIA ZDJĘĆ
Ikona zdjęcia

Aktualności Drukuj Zapisz

Obszary zagrożone ASF

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: lubartowskiego, łukowskiego, puławskiego i ryckiego.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8d i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), w związku ze stwierdzeniem
 
w dniu 26 września 2020 r. w powiecie lubartowskim ogniska choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. afrykańskiego pomoru świń u świń w miejscowości Anielówka, gmina Michów,
zarządza się, co następuje:
 
§ 1. W rozporządzeniu Nr 42 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 września 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 4656) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 1. Określa się:
 1. obszar zapowietrzony w powiecie lubartowskim o promieniu ok. 3 km wokół ognisk afrykańskiego pomoru świń w miejscowościach Jeziorzany, gmina Jeziorzany, i Anielówka, gmina Michów, obejmujący:
  1. w gminie Jeziorzany miejscowości: Drewnik, Jeziorzany, Przytoczno, Stawik, Wola Blizocka, część miejscowości Krępa, położoną na południe od drogi krajowej nr 48,
  2. w gminie Michów miejscowości: Anielówka, Chudowola, Katarzyn, Kruszyna, Meszno, Mejznerzyn, Ostrów, Węgielce;
 2. obszar zapowietrzony w powiecie lubartowskim o promieniu ok. 3 km wokół ognisk afrykańskiego pomoru świń, obejmujący:
  1. w gminie Michów miejscowości: Aleksandrówka, Elżbietów, Gawłówka, Gołąb, Gołąb – Kolonia, Młyniska, Podlodówek, Rawa, Rudno, Wypnicha,
  2. w gminie Firlej miejscowości: Nowy Antonin, Majdan Sobolewski, Sobolew, Sobolew – Kolonia,
  3.  w gminie Kamionka miejscowość Kierzkówka;
 3.  obszar zagrożony w powiatach lubartowskim, łukowskim, puławskim i ryckim o promieniu ok. 7 km poza obszar, o którym mowa w pkt 1, obejmujący:
  1. w powiecie lubartowskim w gminie Abramów miejscowości: Abramów, Ciotcza, Dębiny, Marcinów, Michałówka, Sosnówka, Wielkie, Wielkolas,
  2. w powiecie lubartowskim gminę Firlej bez obszaru zapowietrzonego,
  3.  w powiecie lubartowskim gminę Jeziorzany bez obszaru zapowietrzonego,
  4. w powiecie lubartowskim w gminie Kamionka miejscowości: Amelin, Ciemno, Kamionka (sołectwa Kamionka I, II i III), Kierzkówka – Kolonia, Rudka Gołębska, Samoklęski, Samoklęski Kolonia Druga, Samoklęski Kolonia Pierwsza, Siedliska, Stanisławów Duży, Syry,
  5. w powiecie lubartowskim w gminie Kock miejscowości: Białobrzegi, Białobrzegi Kolonia Bożniewice, Poizdów, Poizdów Kolonia, Ruska Wieś, Wygnanka, Zakalew,
  6. w powiecie lubartowskim gminę Michów bez obszarów zapowietrzonych,
  7. w gminie Lubartów miejscowości: Mieczysławka, Wola Mieczysławska, Żurawie Bagno,
  8. w powiecie łukowskim w gminie Adamów miejscowości: Budziska, Dąbrówka, Ferdynandów, Kalinowy Dół, Władysławów,
  9. w powiecie łukowskim w gminie Serokomla miejscowości: Charlejów, Ernestynów, Krzówka, Leonardów, Pieńki, Poznań, Serokomla, Wola Bukowska,
  10. w powiecie puławskim w gminie Baranów miejscowości: Baranów, Dębczyna, Gródek, Huta, Karczunek, Klin, Kozioł, Łukawica, Łukawka, Nowomichowska, Składów, Śniadówka, Wola Czołnowska, Zagóźdź,
  11. w powiecie ryckim w gminie Nowodwór miejscowości: Grabowce Dolne, Lendo Wielkie, Przestrzeń,
  12.  w powiecie ryckim w gminie Ułęż miejscowości: Lendo Ruskie, Podlodów, Podlodówka, Sobieszyn, Stara Wólka.”.
§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu
oraz przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w urzędach gmin i miejscowościach (sołectwach) na
obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.
Wojewoda Lubelski
Lech Sprawka
Autor: Powiat Rycki
Powrót