Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Spotkanie w ramach dialogu i debaty nad założeniami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027

22 września br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rykach odbyło się spotkanie władz powiatu, burmistrzów, wójtów i przedstawicieli jednostek samorządu w ramach dialogu i debaty nad założeniami Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027.

Rozpoczęła się decydująca faza prac nad Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027, która wskaże kierunki i priorytety rozwojowe na kolejnych 10 lat.
Samorządy powiatu ryckiego podjęły wspólne działania zmierzające do ustalenia potrzeb oraz priorytetowych przedsięwzięć, których wyznaczenie pozwoli na lepsze ukierunkowanie środków przeznaczonych na rozwój powiatu w nowym okresie programowania.

Wspólne inwestycje realizowane w partnerstwie zarówno pomiędzy samorządami, jak i z parterami społeczno-gospodarczymi, będą miały większą szansę otrzymania wsparcia finansowego w ramach Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027.

W trakcie spotkania wskazano obszary wymagające pobudzenia rozwoju w naszym regionie, co ułatwi przygotowanie i realizację wspólnych projektów o znaczeniu lokalnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027.

Autor: Powiat Rycki
Powrót