Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Powiat rycki wykonuje kolejną po termomodernizacji ważną inwestycje w Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie

W dniu 20 listopada 2020 r. nastąpiło podpisanie umowy z firmą "Zakład Zabezpieczeń Przeciwpożarowych Stanpoż Grzegorz Staniak" z siedzibą w Szerokich, Szerokie 56N, 20-050 Lublin na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społeczej w Leopoldowie do wymogów p.poż.

Wartość umowy: 105.408,00 zł brutto.

W ramach zadania zostanie przeprowadzona modernizacja instalacji oddymiania grawitacyjnego dwóch klatek schodowych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie, obejmująca m.in.:

  • wykonanie okablowania systemu;
  • montaż urządzeń służących do zasilania i sterowania systemami oddymiania;
  • uruchomienie systemu oddymiania.

Dla ochrony przed zadymieniem klatek schodowych zaprojektowano uruchamiane samoczynnie grawitacyjne systemy usuwania dymu i ciepła - centralę oddymiania z elementami wykonawczymi, podłączenie do istniejącej centrali Systemu Sygnalizacji Pożarowej. Do usuwania dymu wykorzystana będzie klapa oddymiająca w klatce schodowej Nr 1 i okno oddymiające w klatce schodowej Nr 2 otwiera siłownikami elektrycznymi, zaś do napowietrzania - drzwi wejściowe do klatek schodowych otwierane siłownikami elektrycznymi.

Nadzór nad robotami budowlanymi sprawowany będzie przez inspektorów nadzoru inwestorskiego z firmy Aut-Serwis Jacek Gilewicz, ul. Kraśnicka 135, 20-718 Lublin za kwotę ryczałtową brutto: 12.000,00 zł.

W podpisaniu umowy brali udział Starosta Rycki Pan Dariusz Szczygielski, Wicestarosta Pani Monika Kośmińska, Skarbnik Powiatu Pani Aneta Działa, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu Pani Aneta Ochal oraz ze strony Wykonwcy Pan Grzegorz Staniak.

 

 

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót