Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
GALERIA ZDJĘĆ
Ikona zdjęcia

Aktualności Drukuj Zapisz

Powiat rycki wykonuje kolejną po termomodernizacji ważną inwestycje w Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie

W dniu 20 listopada 2020 r. nastąpiło podpisanie umowy z firmą "Zakład Zabezpieczeń Przeciwpożarowych Stanpoż Grzegorz Staniak" z siedzibą w Szerokich, Szerokie 56N, 20-050 Lublin na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społeczej w Leopoldowie do wymogów p.poż.

Wartość umowy: 105.408,00 zł brutto.

W ramach zadania zostanie przeprowadzona modernizacja instalacji oddymiania grawitacyjnego dwóch klatek schodowych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie, obejmująca m.in.:

  • wykonanie okablowania systemu;
  • montaż urządzeń służących do zasilania i sterowania systemami oddymiania;
  • uruchomienie systemu oddymiania.

Dla ochrony przed zadymieniem klatek schodowych zaprojektowano uruchamiane samoczynnie grawitacyjne systemy usuwania dymu i ciepła - centralę oddymiania z elementami wykonawczymi, podłączenie do istniejącej centrali Systemu Sygnalizacji Pożarowej. Do usuwania dymu wykorzystana będzie klapa oddymiająca w klatce schodowej Nr 1 i okno oddymiające w klatce schodowej Nr 2 otwiera siłownikami elektrycznymi, zaś do napowietrzania - drzwi wejściowe do klatek schodowych otwierane siłownikami elektrycznymi.

Nadzór nad robotami budowlanymi sprawowany będzie przez inspektorów nadzoru inwestorskiego z firmy Aut-Serwis Jacek Gilewicz, ul. Kraśnicka 135, 20-718 Lublin za kwotę ryczałtową brutto: 12.000,00 zł.

W podpisaniu umowy brali udział Starosta Rycki Pan Dariusz Szczygielski, Wicestarosta Pani Monika Kośmińska, Skarbnik Powiatu Pani Aneta Działa, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu Pani Aneta Ochal oraz ze strony Wykonwcy Pan Grzegorz Staniak.

 

 

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót