Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Modernizacja drogi w miejscowości Wygranka zakończona

26 listopada 2020r. zakończyła się długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja modernizacja drogi powiatowej nr 1414L w miejscowości Wygranka.

Wiele lat dojazd do tej miejscowości był utrudniony. Zły stan drogi gruntowej często wręcz uniemożliwiał wyjazd z miejscowości.

W tym roku Starosta Rycki Dariusz Szczygielski wraz z Zarządem Powiatu oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Piotrem Łysoniem, postanowili rozwiązać uciążliwy problem.

Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił przetarg w wyniku którego wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S. A., za kwotę  148 172,79  zł, wykonało zadanie. Środki na realizację zadania pochodziły z budżetu Powiatu Ryckiego oraz Gminy Kłoczew. Zakres robót polegał na modernizacji nawierzchni poprzez wyrównanie nawierzchni warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  grubość warstwy po zagęszczeniu -  8,00 cm oraz wykonaniu nawierzchni warstwy ścieralnej z masy bitumicznej o grubości 5,00 cm. Podczas odbioru technicznego inwestycji, mieszkańcy wyrazili swoje zadowolenie i podziękowali obecnemu na spotkaniu Panu Staroście Dariuszowi Szczygielskiemu oraz na ręce Starosty złożyli podziękowania dla Pana Przewodniczącego Rady Powiatu Piotra Łysonia i całej Rady Powiatu.

 

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót