Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Trwają roboty drogowe na drodze powiatowej w miejscowości Zawitała w gminie Nowodwór

To kolejna wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów s.a. W dniu wczorajszym Starosta Rycki Pan Dariusz Szczygielski wraz z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Panem Marcinem Kostyrą oraz radnym Gminy Nowodwór Panem Ireneuszem Surmaczem osobiście oglądali postęp robót.

Poniżej podajemy kilka informacji dotyczących tej inwestycji:

  1. Wartość zadania to : 273 576,60  zł  środki na sfinansowanie zadania pochodzą z budżetu powiatu ryckiego z dofinansowaniem Gminy Nowodwór.
  2. Zakres robót:
    •  przebudowa odcinka drogi o długości 750 m, w tym: roboty przygotowawcze, wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni, warstwa podbudowy na poszerzeniu z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o grubości po zagęszczeniu 25 cm, warstwa górna podbudowy na poszerzeniu z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm, warstwa podbudowy na poszerzeniu z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową na całej szerokości jezdni – 6,00m, wykonanie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni – 6,00 m - z mieszanek mineralno- bitumicznych o grubości 4,00cm po zagęszczeniu, utwardzenie poboczy o szerokości 1,00 m po stronie lewej i prawej przebudowanej jezdni za pomocą kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10 cm.

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót