Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

AKTYWNA TABLICA

W dniu 18 listopada 2020 r. Powiat Rycki podpisał umowę z Lubelskim Kuratorem Oświaty w sprawie udzielenia w 2020 r. wsparcia finansowego w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica”.

Na mocy podpisanej umowy powiat otrzyma wsparcie finansowe z budżetu państwa w wysokości 28.000 zł. Środki te przeznaczone zostaną na zakup laptopa wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej i tablic interaktywnych z projektorem ultraogniskowym dla I Liceum Ogólnokształcącego w Rykach oraz interaktywnych monitorów dotykowych dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie.
 
Zgodnie z umową Powiat Rycki, jako organ prowadzący szkołę, zapewni wkład własny w kwocie 7.000,00 zł, co stanowi 20% całości środków finansowych przewidzianych na realizację zadania.
 
Założeniem rządowego programu „Aktywna tablica” jest przesłanie, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów, przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym, a rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.
 
Program „Aktywna tablica” będzie realizowany w latach 2020 – 2024. Jego zadaniem jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych: tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultra krótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych.
Autor: Powiat Rycki
Powrót