Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Powiat Rycki podpisał umowę na modernizację ul. Młynarskiej w Rykach

W dniu 1 grudnia 2020 r. Powiat Rycki podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349 L od km 0+616,5 do km 1+615,6 – ul. Młynarskiej w Rykach”. W ramach prac zostanie wykonane: poszerzenie jezdni do 6 m oraz jej wzmocnienie (3 warstwy), budowa chodnika szer. 2,0 m o długości 548 m, budowa zjazdów publicznych, przejście dla pieszych w azylu, wyspa w osi drogi i urządzenie tzw. bramy wjazdowej, przebudowa i odbudowa systemu odwodnienia, wprowadzenie organizacji ruchu (ograniczenia prędkości w obszarze wjazdu do miejscowości, aktywne oznakowanie przejścia dla pieszych (km 1+162), ustawienie barier i poręczy ochronnych).

Tablica z grafiką dofinansowaniaWartość

zadania wyniesie 1 699 220,95 zł, zostanie ono sfinansowane środkami Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 019 532 zł, pozostały wkład pochodzić będzie z budżetu Powiatu Ryckiego oraz dotacji Gminy Ryki w proporcji 50/50.

Umowę w imieniu Zarządu Powiatu Ryckiego podpisali: Dariusz Szczygielski – Starosta Rycki, Monika Kośmińska – Wicestarosta Rycki, Aneta Działa – Skarbnik Powiatu, w imieniu Wykonawcy – Bartłomiej Kępka – Dyrektor Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Lubartów S.A., udział w czynnościach wzięli również Jakub Kurkowski – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Marcin Kostyra – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach oraz pracownicy Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu.

Termin realizacji zadania ustalono do 30 września 2021 r.

Autor: Powiat Rycki
Powrót