Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
GALERIA ZDJĘĆ
Ikona zdjęcia

Aktualności Drukuj Zapisz

Powiat Rycki podpisał umowę na modernizację ul. Młynarskiej w Rykach

W dniu 1 grudnia 2020 r. Powiat Rycki podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349 L od km 0+616,5 do km 1+615,6 – ul. Młynarskiej w Rykach”. W ramach prac zostanie wykonane: poszerzenie jezdni do 6 m oraz jej wzmocnienie (3 warstwy), budowa chodnika szer. 2,0 m o długości 548 m, budowa zjazdów publicznych, przejście dla pieszych w azylu, wyspa w osi drogi i urządzenie tzw. bramy wjazdowej, przebudowa i odbudowa systemu odwodnienia, wprowadzenie organizacji ruchu (ograniczenia prędkości w obszarze wjazdu do miejscowości, aktywne oznakowanie przejścia dla pieszych (km 1+162), ustawienie barier i poręczy ochronnych).

Tablica z grafiką dofinansowaniaWartość

zadania wyniesie 1 699 220,95 zł, zostanie ono sfinansowane środkami Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 019 532 zł, pozostały wkład pochodzić będzie z budżetu Powiatu Ryckiego oraz dotacji Gminy Ryki w proporcji 50/50.

Umowę w imieniu Zarządu Powiatu Ryckiego podpisali: Dariusz Szczygielski – Starosta Rycki, Monika Kośmińska – Wicestarosta Rycki, Aneta Działa – Skarbnik Powiatu, w imieniu Wykonawcy – Bartłomiej Kępka – Dyrektor Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Lubartów S.A., udział w czynnościach wzięli również Jakub Kurkowski – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Marcin Kostyra – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach oraz pracownicy Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu.

Termin realizacji zadania ustalono do 30 września 2021 r.

Autor: Powiat Rycki
Powrót