Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Nowe inwestycje na kolejne lata

Powiat Rycki, już dziś przygotowuje się do nowych inwestycji, które mamy zamiar prowadzić w kolejnych latach. Planujemy pozyskiwać dofinansowania naszych inwestycji z różnych programów rządowych, między innymi przez Fundusz Dróg Samorządowych czy też Rządowy Program Inwestycji Lokalnych.

Przygotowujemy kolejne inwestycje drogowe. Ważnym elementem, jest przygotowanie dobrej dokumentacji projektowej, na podstawie której będą składane wnioski i prowadzone roboty.

W dniu 3 grudnia 2020 r., nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym dot. Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg powiatowych Nr 1411L i 1412L – etap I. Drogi te to ważne szlaki komunikacyjne, których stan wymaga przeprowadzenia pilnie przebudowy.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 5 ofert:

Najdroższa ofertę złożyło przedsiębiorstwo: Biuro Prac Inżynierskich Sp. z o.o.,
ul. Puszczyka 18A m 8, 02-785 Warszawa w kwocie: 299.997,00 zł brutto, Najniższą ofertę przedstawiło GCPS Sp. z o.o., ul. Bursaki 19A, 20-150 Lublin z kwotą 118.326,00 zł brutto.

Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach, jako zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz dokona wyboru Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą oraz poprawną formalnie ofertę.

Autor: Powiat Rycki
Powrót