Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Powiat Rycki otrzymał 8 mln zł na inwestycje w Szpitalu Powiatowym w Rykach

Powiat Rycki otrzymał 8 milionów zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę i modernizację Szpitala Powiatowego w Rykach.

We wtorek 8 grudnia br. została ogłoszona lista inwestycji, które zostaną sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W grupie przedsięwzięć, które otrzymały wsparcie są również zadania realizowane przez Powiat Rycki. Otrzymaliśmy 8 milionów złotych na realizację dwóch zadań w Szpitalu Powiatowym w Rykach polegających na przebudowie i informatyzacji budynku Szpitala oraz na poprawie jego wydajności energetycznej – mówi Starosta Rycki Dariusz Szczygielski – przyznane środki są dla nas ogromnym wsparciem, bez którego samorządu nie byłoby stać na realizację tak kosztownych inwestycji.

Na liście rankingowej NFIL są również zadania realizowane przez samorządy gminne z terenu powiatu:

  • Miasto Dęblin otrzymało 2.000.000 zł na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Dęblinie,
  • Gmina Ryki otrzymała 7.000.000 zł na budowę i wyposażenie hali sportowo-widowiskowej w Rykach,
  • Gmina Kłoczew otrzymała łącznie na dwa zadania 2.760.000 zł na: rozbudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Kłoczewie (1.760.000 zł) oraz na przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Zadybie (1.000.000 zł),
  • Gmina Ułęż otrzymała łącznie 1.056.000 zł na dwa zadania: przebudowę, rozbudowę i nadbudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Ułężu (480.000 zł) oraz na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Ułęż i Sarny, z także wymianę wodomierzy na terenie gminy (576.000 zł).

Łącznie na inwestycje realizowane na terenie Powiatu Ryckiego przyznano 20.816.000 zł

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. To ogromny impuls inwestycyjny dla regionów.
Gminy, powiaty i województwa w całej Polsce otrzymały już 6 mld zł w ramach pierwszego etapu programu. Dzięki temu samorządy mogły rozpocząć realizację ważnych inwestycji, m.in. budowę i renowację dróg, modernizację i doposażenie szpitali oraz przychodni czy remonty szkół.

W ramach drugiego rozdania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych województwo lubelskie otrzymało 749.719.334 zł, w tym 313 991 457 zł w ramach części wnioskowej. Do samorządów w całej Polsce trafi w sumie 12 mld złotych.

 

grafika KPRM RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH 12 miliardów złotych na inwestycje w całej Polsce W

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót